29 januar 2020

Truer kunstig intelligens lægen ?

Flere reklamespots fortæller at kunstig intelligens (Artificial Intelligence, AI) gør lægens job bedre end lægen.
Eric Topol fortæller i sin bog "Deep medicine" at det måske er rigtigt for faktuel viden og mønstergenkendelse, men at det giver lægen mere tid til nærvær og omsorg.
Også placebo, ritual og berøring er med til at aktivere diskrete "neuro-stier", som vil forstærke nytten af lægens nærvær.
Hør en 25 min podcast med Abraham Verghese:
https://www.medscape.com/viewarticle/922600#vp_4

05 marts 2018

Er en tricorder (en lokale hurtiganalysator) nu en realitet ?

2018-03-05 Opdatering
Det er jo ikke sådan at markedet er oversvømmet af Tricordere.
Qualcomms Xprize vinder videreføres af Basil Leaf med DxtER™. De stiler mod at diagnosticere 34 sygdomme i hjemmet hos patienten, men mangler FDA godkendelse til at kunne markedsføre. Den er dog i fase 1 klinisk afprøvning.

DYNAMICAL BIOMARKERS GROUP
Dynamical Biomarkers Group blev nr 2 i Qualcomms Xprize. Der ser ikke ud til at være kommercielle aktiviteter lige nu.

Der udvikles fortsat på enkeltstående teknologier til Point Of Care (PoCT) i form af bakteriedetektionLab-On-a-chip's, DNA sequencere mv. Et eksempel på diversiteten i POCT udstyr kan ses hos Siemens.

Der har kun været få henvisninger til Tricordere  siden april 2017.
Konklusionen ser ud til at være at der ikke er tydelige fremskridt på området.

-----------------
2017-02-20:
En tricorder, som i Star Trek, er en håndholdt enhed, som kan udføre flere analyser hurtigt og præcist. Først i sammenhæng med validering af målinger og intelligent hjælp til tolkning af data, vil den håndholdte enhed være brugbar.

Philips har udviklet en MiniCare, som for øjeblikket kan udføre analyser på Troponin-I, der kan bruges i diagnostik på akut hjertesygdom.
Senere følger analyser på bakterielle infektioner og antibiotikaresistens

Dagens medicin beskriver en Qualcomm Tricorder XPrize, som udvikles i samarbejde med Københavns Universitet, Datalogisk Institut. De forventer et brugbart produkt til sommer 2017.

Klik her for at gå til en oversigt over vinderne af Qualcomm Tricorder XPrice

28 oktober 2017

Nanobots i blodårer og hjerne 2030

Ray Kurzweil forudser at i 2030 vil mennesket have nanobots flydende i legemet. De vil medvirke til at holde os sunde, vil kunne måle og bidrage til at diagnosticer og tilpasse medicin til den enkelte patientsbehov. Desuden vil de kunne styres hen, hvor effekten af behandling vil være mest effektivt.
Han forudser også at det vil skabe forbindelse mellem nettet og hjernen.
Mennesket bliver dermed i stigende grad en Cyborg.

Links til RK:
Kurzweil: By 2030, Nanobots Will Flow Throughout Our Bodies
I artiklen beskrives også udviklingen af mennesket i 3 faser: Wearable (hvor vi er i dag), Embeddable (implantater og nanobots) og Replaceable (hvor mennesket ikke længere er nødvendigt)
Futurist Ray Kurzweil wants to use tiny robots in our bloodstream to fight disease and live forever
Predictions made by Ray Kurzweil

02 september 2017

Kan robotter blive optaget på universitetet ?

Ja. Todai Robot kan ihvertfald på et af verdens førende universiteter. I Tokio.

Noriko Arai leverer en TED talk, som fortæller om deres arbejde med at få en robot til at kunne svare på spørgsmål og skrive essays/matematikopgaver som den bedste 1/3 af studerende, der søger optagelse. Men den forstår ikke noget.
Klik her for at høre hendes fortælling.
Det giver en udfordring for fremtidens unge, når robotter både kan udføre intellektuelt og fysisk arbejde bedre end mennesker.
Hvad er læren så ?
De unge skal ikke udenadslære - det gør computerne bedre.
De skal forstå og kunne bruge det, de kan forstå.
Men hvad gør vi med de, der heller ikke forstår ?
Det er nok allerede tidligt i livet de skal lære på en anden måde.

25 august 2017

Læger brænder ud pga Elektronisk patientjournal ?

I forbindelse med indførelse af Sundhedsplatformen (SP) i Region Hovedstaden har lægerne især udtrykt utilfredshed med SP fordi det er uoverskueligt og tager ekstra tid.
En psykiater har taget tid på sin dokumentation og finder at det tager 3 gange så lang tid at færdiggøre en vurdering af patienten:
Klik her for at se hans artikel.
Men er det nu blot ham, som er lidt følsom.
En nylig paneldebat i USA udtrykker at den elektroniske patientjournal (EPJ) bidrager til lægers udbrændthed. Her udnævnes også øgede krav til registrering som årsag.
Klik her for paneldebat.
I paneldebatten citeres en artikel fra Ann Int Med (klik for DOI reference), som konkluderer at lægerne fra forskellige specialer bruger mere en 2/3 af deres tid på EPJ i forhold til tiden på patienten. Epic er iøvrigt det hyppigst brugte system.
Påfaldende at der ikke er undersøgt klinikere, som bruger Veterans affairs system, som ellers har noget bedre brugertilfredshed (klik for link til Medscape undersøgelse af 18000 klinikeres tilfredshed med deres system - 2014) (De seneste tal for 2016 fra Medscape).
Klik her for tilfredshed / utilfredshed med EHR

Konklusion

Der er tegn på at indførelsen af EPJ ikke har medført de lettelser, som der loves. Tværtimod er der tale om væsentlige belastninger af klinikere.
I udbud bør referencer til klinikertilfredshed indgå med langt højere vægt.

02 november 2016

Cognitive computing og diagnosehjælp

Watson fra IBM er et ret kendt system, der bl.a. fokuserer på at støtte diagnostiske afklaringer og behandlingsforslag inden for et stigende område af sygdomme. I Danmark udføres test på onkologisk behandling indenfor kræft i lunger, bryst og tyktarm/endetarm. Systemet bygger på en stor database om videnskabelig litteratur og machine learning udført af specialister.
https://www.ibm.com/watson/health/


FindZebra er et dansk system, som mener at kunne hjælpe med at diagnostisere sjældne sygdomme bl.a. ved at bruge genetiske data.
http://www.findzebra.com/


Virtuelle ansigter, som ser, hører og taler

Interaktive forsøg med ansigter og maskinlæring af "barn" og "voksne".
http://www.abi.auckland.ac.nz/en/about/our-research/animate-technologies.html

06 marts 2016

Studie af effekt af brug af tablet/håndholdte computere

Endnu en artikel som ser på effekten af brug af tablet/håndholdte computere
Der er tale om et crossover studie involverende 9 neurologer i 14 uger.
Stuegangs tidsforbrug blev nedsat i forhold til forberedelse og opfølgning efter stuegang. Tidsforbrug ved selve stuegangen var uændret. Opslag i journal var hurtigere og medførte mere tilstedeværelse ved patienten.
Deres konklusion er at brug af tablets øger effektiviteten og understøtter hensigtsmæssigt workflow, samt fysisk nærvær hos patienten.

Klik her for at se reference.