03 januar 2015

Apps og Telemedicin på recept

Efterhånden som nettet oversvømmes af apps og wearables, som har medicinsk betydning vil der være behov for certificering af effekt og målekvalitet - ihvertfald i gradueringer.
Det vil samtidig åbne for muligheden af at lægen kan ordinere en bestemt måletype og en app, der har behandlingssigte.
Læs mere her om certificering
Der er efterhånden tegn på at Telemedicin og Apps kan være til støtte i udrednings- og behandlingssammenhæng.
Læs her en oversigt over den dog sparsomme Telemedicinske evidens (her er gode henvisninger til yderligere undersøgelser)
Og eksempler på nytteværdi:
Hjerte telemonitorering
I psykiatrisk behandling

Ingen kommentarer: